Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA WWW.SSKJ2.SI

Opozorilo: Ob registraciji na spletni strani www.sskj2.si se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe.

1. Definicija pojmov

Spletno mesto
www.sskj2.si vsebuje celotno gradivo druge, dopolnjene in deloma prenovljene izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki ga je vsebinsko pripravil Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, založila pa Cankarjeva založba, d. o. o., ki je del Skupine Mladinska knjiga. Dostop do spletnega mesta, ki je namenjeno iskanju po celotnem gradivu SSKJ2, je omogočen kupcem knjižne izdaje.

Ponudnik spletnega mesta
je Mladinska knjiga Založba, d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična številka 5049130000, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.

Uporabnik
je vsakdo, ki obišče spletno mesto, se uspešno registrira, prijavi in izvaja iskanje po gradivu. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika pod tukaj zapisanimi pogoji.

Namen uporabe
je nekomercialna raba storitev, ki jo spletno mesto ponuja uporabniku. Storitve zajemajo iskanje po gradivu iz druge izdaje SSKJ po različnih kriterijih.

2. Postopki in načini uporabe spletnega mesta www.sskj2.si .

Pogoji dostopa
Možnost dostopa je enaka za vse uporabnike, ki sprejemajo splošne pogoje. Vsak kupec knjižne izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika prejme kodo, s katero se z navedbo imena in priimka, e-naslova in določitvijo gesla registrira na spletnem mestu. Uspešna registracija mu omogoči prijavo in uporabo. Z istimi prijavnimi podatki (e-naslov, geslo) so mogoče NAJVEČ 3 hkratne prijave, ne glede na napravo (računalnik, tablični računalnik, pametni telefon).

Za dostop do storitev mora uporabnik zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo ter ustrezno internetno povezavo. Vse našteto je odgovornost zgolj uporabnika, pri čemer ponudnik uporabniku lahko ponuja pomoč v obliki napotkov in navodil na portalu, čeprav ga splošni pogoji k temu v ničemer ne zavezujejo.

Spletno mesto je praviloma dostopno 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik ne jamči dostopnosti do strani portala ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov internetnih povezav ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah oziroma prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višji sili.

Ponudnik se trudi zagotavljati delovanje storitev portala v skladu s svojimi poslovnimi načrti ter kadrovskimi, organizacijskimi in tehničnimi možnostmi, vendar ne jamči za delovanje in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake pri delovanju ali nedelovanje. Storitve so na voljo v obliki, kot jih ponuja ponudnik, dokler za to obstajajo tehnične možnosti in interes ponudnika.

Iskanje po slovarju
Uporabnik lahko išče podatke na spletnem mestu samo z orodji, ki so del tega spletnega mesta in so predvidena za iskanje po slovarjih. Uporaba lastnih ali drugih programskih in spletnih orodij, ki niso del spletnega mesta, je prepovedana in se šteje za zlorabo.

3. Odgovornosti in pravice

Odgovornosti in pravice uporabnika
Vsebina, objavljena na spletnem mestu www.sskj2.si, se lahko za lastne namene uporablja brez omejitev. Prepisuje, razmnožuje ali kako drugače razširja se lahko le v izvirni obliki v nekomercialne namene, pri čemer je treba nujno navesti vir.

Pravica ponudnika do omejitve dostopa
Z istimi prijavnimi podatki (e-naslov, geslo) so mogoče NAJVEČ tri hkratne prijave, ne glede na napravo (računalnik, tablični računalnik, pametni telefon). Ponudnik ima pravico uporabniku onemogočiti dostop pri četrti hkratni prijavi z istimi prijavnimi podatki.

Zavrnitev odgovornosti
Ponudnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika.

Niti ponudnik niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnega mesta, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnem mestu ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Piškotki
Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik spletnega mesta na napravo uporabnika namesti piškotke z namenom zagotavljanja prijave in omejevanja števila hkratnih prijav.

Varovanje osebnih podatkov
Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik zbira in vodi evidenco njegovih osebnih podatkov za potrebe upravljanja spletnega mesta. Osebne podatke lahko uporablja zgolj za namene, ki so povezani z delovanjem spletnega mesta. Zagotovljeno je pravno varstvo, skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Uporabnik soglaša, da za uporabo tega spletnega mesta in za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore glede uporabe spletnega mesta ali spore, ki bi bili z njegovo uporabo kakor koli povezani, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, oktober 2014